Kamila Rondo Illustration

<<<

Improwizacje teatralne - plakaty / 2017

Theatrical Improvisations – posters

Ilustracje i plakaty stworzone dla projektów Małgorzaty Różalskiej związanych z improwizacją teatralną.

The illustrations and posters were created for projects by Małgorzata Różalska related to theatrical improvisation.

Ilustracje wykonałam metodami tradycyjnymi, za pomocą markerów, akwareli, kredek oraz cyfrowymi, opracowując typografię.

I created the illustrations using traditional methods such as markers, watercolors, and colored pencils, as well as digital techniques for typography.

 

Rysunkowy portret Małgorzaty Różalskiej, który wykorzystywany jest m.in. na stronie www oraz w podcaście Kreatura na Spotify.

A drawn portrait of Małgorzata Różalska, which is used on the website and in the Kreatura podcast on Spotify.

<<<

Kamila Rondo Illustration