Kamila Rondo Illustration

<<<

Mały Saj i wielka przygoda / 2018

Little Saj and the Great Adventure

Ilustracje stworzone na konkurs PIÓRKO 2018 do historii dla dzieci.

The illustrations were created for the „PIÓRKO 2018” competition for a children’s story.

Ilustracje zostały wykonane ręcznie akwarelami, kredkami oraz flamastrami.

The illustrations were handcrafted using watercolors, colored pencils, and markers.

<<<

Kamila Rondo Illustration