Kamila Rondo Illustration

<<<

podręcznik dla petsitterów / 2022

Handbook for pet sitters

Opracowanie /
Authors:

Magdalena Madajczyk
Alicja Sandach

Ilustracje i skład /
Illustrations and layout:

Kamila Rondo

ilustracje / ILLUSTRATIONS

Projekt podręcznika obejmuje trzynaście ilustracji czarno-białych, które obrazują w sposób jak najbardziej czytelny treści pomocne dla osób zajmujących się pracą przy wyprowadzaniu psów.

The handbook project includes thirteen black and white illustrations, providing clear visuals to assist individuals involved in dog walking.

Podręcznik skierowany jest m.in. do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

The handbook is aimed at, among others, individuals with intellectual disabilities.

Ilustracje powstawały pod okiem osób tworzących Fundację Dogtor, która zajmuje się szeroko rozumianą dogoterapią, na którą składają się działania terapeutyczne i edukacyjne. Terapia polega na wspomaganiu rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnym.

The illustrations were created under the supervision of individuals from the Dogtor Foundation, which is involved in various forms of animal-assisted therapy. Their therapy activities encompass both therapeutic and educational interventions. The therapy aims to support the rehabilitation of children, young people, and adults with physical and intellectual disabilities.

Jak głaskać psa / How to stroke a dog

Szkice / Sketches

Posprzątaj po psie / Clean up after the dog

Ilustracje dotyczące wychodzenia z psem podczas różnej pogody / Illustrations depicting walking the dog in various weather conditions

Szkice / Sketches

Przywołanie psa / Calling the dog

<<<

Kamila Rondo Illustration