Kamila Rondo Illustration

<<<

przygody myszki / 2022

The Adventures of the Little Mouse

Przygody Myszki, to osobisty projekt do fragmentu autorskiego tekstu.

„The Adventures of the Little Mouse” is a personal project based on an original piece of written text.

<<<

Kamila Rondo Illustration