Kamila Rondo Illustration

<<<

„Sam Morisson”, to słuchowisko zrealizowane w Fundacji Adapa w ramach Klubu Radiowca.

„Sam Morrison” is an audio play produced by the Adapa Foundation as part of the Radio Enthusiast Club.

Projekt obejmował wykonanie ilustracji na okładkę oraz skład.

The project included creating illustrations for the cover and typesetting/layout.

Po wielokrotnym odsłuchaniu wybrałam do jej realizacji monochromatyzm, w tym przypadku sepię, i zachowanie retro charakteru całego projektu.

After multiple listens, I have chosen monochromatic illustrations in sepia tones for its execution, aiming to preserve the retro character throughout the entire project.

Na rewersie umieściłam czarno-białe fotografie, wykonane przez Pawła Palucha, które „zabarwiłam” nieco pod główny motyw kolorystyczny okładki, by nie powodowały zbyt dużego kontrastu.

On the backside, I included black and white photographs taken by Paweł Paluch, which I slightly tinted to match the main color scheme of the cover, ensuring they don’t create too much contrast.

font

Do tytułu słuchowiska, który znalazł się na awersie, wybrałam font o nazwie „Bajaderka”, który zaprojektowała Beata Kurek Warszawskich Krojów.

For the title of the audio play featured on the front side, I chose a font called 'Bajaderka,’ designed by Beata Kurek from Warszawskie Kroje (Warsaw Type Foundry).

Krój „Bajaderka” jest inspirowany typografią tabliczek warszawskich zakładów usługowych. Uważam, że fantastycznie oddaje charakter dawnego, odręcznego pisma i podkreśla rysunek okładki.

The „Bajaderka” typeface is inspired by the typography found on the signs of Warsaw’s service establishments. I believe it beautifully captures the essence of the old, handwritten style and complements the cover illustration.

<<<

Kamila Rondo Illustration