Kamila Rondo Illustration

<<<

Zawód: weterynarz / 2022

Veterinary doctor

Ilustracje stworzone na konkurs GRYFIK 2022 na ilustracje do serii książeczek wspomagających rozwój dzieci.

The illustrations created for the GRYFIK 2022 competition for illustrations for a series of children’s books supporting child development.

Miały powstać ilustracje, które ukazują m.in. postać, która przedstawia jakąś rolę społeczną lub zawód, zestaw pięciu obiektów o dowolnej tematyce, czy postać ze scenką. Wybrałam osobę, która wykonuje zawód weterynarza i wokół tego tematu zbudowałam pozostałe ilustracje.

The illustrations were meant to depict, among others, a character representing a social role or a profession, a set of five objects on any topic, or a character in a scene. I chose a person who works as a veterinarian and built the rest of the illustrations around this theme.

<<<

Kamila Rondo Illustration